Сфера і напрям роботи

Сфера діяльності –    data warehousing / business intelligence / Big Data

Напрями діяльності:

– Проектування систем аналітичної звітності.
– Розробка архітектури та підримка сховищ даних.
– Розробка та введення в експлуатацію ETL – механізмів, їх адміністрування.
– Проектування багатомірних баз даних (OLAP – куби)
– Розгортання служб Reporting Services для побудови систем онлайн-ріпортінга.

Інструменти і  технології:

– MS SQL Server (2005, 2008 R2, 2012, 2014, 2016): Integration Services, Analysis Services, Reporting Services
– BIDS (Business Intelligence Development Studio)
– . NET (C#), WinForms , ADO.NET, Entity Framework, WCF
– SharePoint Server (2010, 2013)
– T-SQL ,PL/SQL, MDX, DAX
– Qlikview, Qlik Sense
– Oracle (10g, 11g): OBIEE, BI Publisher, Oracle Data Integrator
– Big Data (Hadoop, HDFS, YARN, Pig/Hive, Scoop, Spark)

Advertisements